Motorin

Motorin, Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz. Yanma özelliğine sahiptir.Cilde temas ederse tahriş eder.Suda yaşayan canlılara zarar verebilir. Döküntüler su yüzeyinde film tabakası oluşturarak oksijen transferini engeller.

 

Motorin, Yutma Sadece ağız kirlenmişse su ile çalkalanmalıdır. Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir. Soluma, Gaz soluması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Motorin, Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.

Motorin, Yangına asla su ile müdahale etmeyiniz. Kuvvetli su atılırsa yangının yayılmasına neden olabilir.

motorin çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı ve kullanım esnasında oluşan buharı solumaktan kaçınılmalıdır. Motorin, Deri ile temasından kaçınılmalı ve hijyenik kurallar uygulanmalıdır. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Göze temasını önlemek için gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Motorin, Ürünün özelliğine uygun tasarlanmış tanklarda depolanmalıdır. Motorin depolama tankları etiketlenmeli ve kullanım dışı olduğunda kapalı tutulmalıdır. Boş tanklarda bir miktar ürün bulunabileceğinden uyarı levhalarını sökmeyiniz.

 

Gözle temas ihtimaline karşı yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır. Cilde temasını önlemek için koruyucu elbise ve eldiven kullanılmalıdır.

Motorin servisi yapılmaktadır. Motorin satışı 7/24 sağlanmaktadır.

 

 

Gözler : Kaza ile göze temas ederse zarar verir.

Deri : Cilde temas ederse tahriş eder. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

içerdiğinden uzun süreli veya tekrarlanan temaslarda deri hastalıklarına ve deri

kanserine neden olabilme ihtimali vardır.

 

Yutma : Küçük dozda yutulursa zararlıdır. Daha fazla miktarda yutulursa mide bulantsı ve ishale neden olur. Kusma sırasında akciğere geçerse zarar verir.

Solunum : Sis veya buharı solunursa göz, burun ve boğazı tahriş eder. H2S ve PCA nedeniyle solunması tehlikelidir.

 

Bu ürün çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilir. Toprakta biriktiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır.